Controle brandblussers

Jaarlijkse controle van brandblusapparaten(volgens NBN S 21-050):

 • algemene staat van de brandblusser
 • verzegeling
 • markeringen
 • gewicht van de brandblusser
 • percussie
 • drijfgaspatroon
 • staat van de slang
 • opening van de knijpkraan
 • stijgbuis, CO2 verdeelbuis, uitgangsbocht
 • blusmiddel
 • originele of goedgekeurde onderdelen
 • montage (dichtingen)
 • interne markeringen

Voor koolzuurblusapparaten (CO2) (volgens NBN S 21-050) :

Eens per jaar dienen deze door een bevoegd persoon gecontroleerd te worden.
Dit onderzoek omvat een uitwendige controle, het nazicht van het gewicht en de
goede werking van de kranen en de spuitkegel.
Herbeproeving : alle 10 jaar of alle 5 jaar na gebruik.

In beide gevallen wordt een nazicht-attest afgeleverd.

Wanneer uw brandblustoestellen gebruikt werden kunnen deze door ons opgevuld
worden.

EPS-protection hervult alle merken en types.