Controle haspels

Jaarlijkse controle van brandslanghaspels (volgens EN 671-3) :

  • Jaarlijkse controle door een bevoegd persoon.
  • Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar).
  • Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram.
  • Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en
    voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel
    te kunnen garanderen.

    Een nazicht-attest wordt afgeleverd.