Controle noodverlichting

Jaarlijkse controle van noodverlichting (volgens NBN C 71-100):